Aanmelden E-News

Meld u hieronder aan voor onze nieuwsbrief. En blijft op de hoogte!

Wine & Food Marketing & PR

Onze Wine & Food tak is dé partner voor u op het gebied van marketing, communicatie & PR. Volledig gespecialiseerd in wijn, drinks, food en luxe producten. Werken aan het versterken van uw merk of organisatie doen we met originele ideeën en concrete uitvoering. We bouwen aan het merk of productimago, maar leveren ook concreet bij aan uw financiële doelstellingen. Pragmatisch, uitvoerbaar en volledig resultaat gericht.

Onze kracht is een ruime ervaring in nationale en internationale marketing van allerlei food- en luxeartikelen. Van identiteit en positionering tot concept en realisatie. Wij laten uw sporen na!

Onze diensten en competenties?

 • Marketing strategie en communicatie ontwikkeling en advies
 • PR, media en persbenadering
 • Media inkoop en advies
 • Tekstschrijven
 • Conceptontwikkeling, campagneontwikkeling en -uitvoering
 • Merkontwikkeling en branding
 • (Instore) Promotie
 • Creatief ontwerp en productie

Onze aanpak?

Soms gaat alles op de schop, soms poetsen we de parel slechts op. Het begint met uw vertrouwen in ons. Aan de hand van ons portfolio tonen we graag onze specialismen en competenties. Dan begrijpt u dat wij u begrijpen.

Uw volgende stap?

Wilt u ook aan uw merk bouwen en simpelweg uw doelgroep bereiken? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Wine & Food Marketing & PR

Our Wine & Food department is your preferred partner in the field of marketing, advertising & PR. Fully specialized in wine, drinks, food and luxury goods. Working to strengthen your brand or organization with original ideas and practical implementation. We are building the brand or product image, but also supply concrete actions to meet your financial goals. Pragmatic, results-oriented and fully enforceable.

Our strength is a broad experience in national and international marketing of all kinds of food and luxury items. Identity and positioning as well as concept and realization.

Our services and competencies?

 • Marketing and communications strategy development and advice
 • PR, media and press contacts
 • Media consultancy
 • Copywriting
 • Concept development, campaign development and implementation
 • Brand development and branding
 • (In store) Promotion
 • Creative design and production

Our approach?

Sometimes we develop a complete new approach, sometimes we just polish your diamond.  It starts however always with your confidence in us. On the basis of our portfolio, we proudly show you our skills and competence. 

Your next step?

Would you like to build your brand and simply reach your target audience in an effective way? Contact us for a free consult.