Aanmelden E-News

Meld u hieronder aan voor onze nieuwsbrief. En blijf op de hoogte!

Disclaimer

Het gebruik van de website van Wine & Food Communication Group (hierna: "de website") en of onze per email verzonden nieuwsbrieven dan wel mailings is onderhevig aan de voorwaarden die hieronder zijn beschreven. Door het enkele gebruik van de website en/of onze nieuwsbrieven wordt u geacht kennis te hebben genomen van en ingestemd te hebben met deze gebruiksvoorwaarden.

Informatie

De informatie beschikbaar op of via onze website of e-mails die zijn verzonden door Wine & Food Communication Group zijn van algemene strekking, tenzij verstuurd aan een direct geadresseerde, en is alleen verstrekt voor algemeen gebruik. Deze algemene informatie is niet toegesneden op persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom niet geacht worden een persoonlijk of professioneel advies in te houden. Aan de beschikbare informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Ondanks het feit dat de inhoud van de website en e-mails met de grootste zorg tot stand is gebracht, kan niet worden uitgesloten dat informatie verouderd, onvolledig of op een andere wijze niet juist is. Wine & Food Communication Group geeft geen enkele garantie betreffende de aard of inhoud van de via de website en/of e-mails beschikbare informatie.

Mocht u fouten ontdekken in de via de website en/of e-mails aangeboden informatie, neemt u dan alstublieft contact met ons op: info@winecomgroup.nl

Doelomschrijving

Wine & Food Communication Group kan uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doelen:

  • om uw informatie, publicatie of reclame zoals verzocht toe te zenden
  • om onze directe diensten te verlenen
  • om onze website te verbeteren

Wine & Food Communication Group kan uw persoonlijke gegevens eveneens doorsturen aan haar kantoren of samenwerkende, ook in het buitenland of andere ondernemingen waarmee zij een samenwerkingsverband heeft, of met het oog op de verwerking van uw persoonlijke gegevens teneinde diensten van anderen te betrekken die uitsluitend zullen handelen binnen de reikwijdte van de door Wine & Food Communication Group verstrekte aanwijzigen. Wine & Food Communication Group zal niet uw persoonlijke gegevens aan anderen dan voornoemde partijen verstrekken. Wine & Food Communication Group kan uw gegevens ook verwerken met het oog op de verwerking van gebruikersstatistieken of om redenen van veiligheid van onze website.

Als u niet langer informatie wenst te ontvangen dan kunt u zich afmelden. Uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan hiervoor genoemd.

Storingen

Wine & Food Communication Group doet haar uiterste best om zoveel als mogelijk storingen als gevolg van technische fouten te voorkomen. Niettemin kan Wine & Food Communication Group niet garanderen dat de website volledig vrij zal zijn van storingen of dat er geen technische problemen zullen optreden.

Links en verwijzingen

De website van Wine & Food Communication Group kan links naar andere websites bevatten. Wine & Food Communication Group ziet niet toe op die websites en heeft geen controle op de inhoud of de technische inrichting van deze websites. Daarom garandeert Wine & Food Communication Group niet de volledigheid, nauwkeurigheid of beschikbaarheid van deze websites.

De opname van een link naar andere websites of het gebruiken en/of kopieren van (delen van) de content van de website impliceert niet enig verband, partnerschap, samenwerking, relatie of instemming met deze personen, bedrijven, websites of hun inhoud. Mocht u een link willen creeren van uw website naar die van Wine & Food Communication Group neemt u dan vooraf contact op via: info@winecomgroup.nl. Het linken of contentgebruik en/of kopieren van content of beelden en logo's van onze website en de daaraan gerelateerde bedrijven en hun diensten te weten, Wine Masters, Tastemasters, Wine Events, Wine View en Wine & Food Marketing en PR, zonder voorafgaande toestemming is ten strengste verboden.

Wine & Food Communication Group behoudt zich het recht voor eventuele toegang, gebruikersnamen en/of wachtwoorden te weigeren of te wijzigen.

Voor private of speciale gedeelten van de website van Wine & Food Communication Group geeft de bezoeker van deze genoemde gedeelten Wine & Food Communication Group uitdrukkelijk toestemming om informatie te gebruiken en dat de informatie eigendom wordt van Wine & Food Communication Group, dit alles binnen het door Wine & Food Communication Group opgestelde privacy beleid.

Aansprakelijkheid

De website en verzonden e-mails zijn met de grootste zorgvuldigheid en in goed vertrouwen samengesteld door Wine & Food Communication Group. De inhoud van zowel de website als de e-mails kunnen niet worden aangemerkt als advies. Wine & Food Communication Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of van de informatie die via de website dan wel via e-mails openbaar is gemaakt. Wine & Food Communication Group is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit mogelijke storingen in de website, veroorzaakt door technische fouten, virussen dan wel enig ander storend element, noch voor de raadpleging of het gebruik van website (bijvoorbeeld via links) waarnaar wordt verwezen op of via de website, noch voor de informatie die beschikbaar is op de website. Wine & Food Communication Group is niet aansprakelijk voor communicatie via de website, bijvoorbeeld e-mails, of voor vertragingen, onderscheppingen of manipulatie door derden partijen van de communicatie. Elk gebruik van informatie die beschikbaar is op de website of via de website is daarom volledig voor uw eigen rekening en risico. Dientengevolge bent u aansprakelijk voor de keuzes die u maakt op basis van de informatie die beschikbaar is op of via de website. U zult alle redelijke voorzorgsmaatregelen moeten nemen om te voorkomen dat uw apparatuur wordt beschadigd door virussen, bugs, Trojaanse paarden, enzovoort. Wine & Food Communication Group garandeert niet enige comptabiliteit van uw apparatuur met de bestanden die deel uitmaken van de huidige website en evenmin de toegankelijkheid van deze bestanden.

De informatie die voor u beschikbaar is op of via de website en/of e-mailings kan alleen worden gebruikt voor uw eigen interne doeleinden. Het is u niet toegestaan deze informatie of onze databases te gebruiken voor enig ander doel, zoals commerciële activiteiten dan wel anderszins.

Optimaliseren dienstverlening

Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in beperkte zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen we zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer. De cookies worden gebruikt om de site of de dienst die wordt aangeboden te verbeteren.